X
Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Registrace
AKCE NOVINKY DOPORUČUJEME
Zrychlené objednávání
TechDraw CZ s.r.o. (https://www.techdrawcz.cz/)

Obchodní podmínky

1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen dealer) a prodávajícím
(dále jen distributor) a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi dealerem a distributorem v souvislosti
s prodejem zboží a poskytováním služeb distributorem dealerovi. Obchodní podmínky jsou závazné též
pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví.
1.1 Dealerská smlouva
Dealerská smlouva definuje základní podmínky spolupráce mezi dealerem a distributorem a to zejména
slevy na jed. komodity, platební podmínky, obratový bonus a jiné. Z tohoto důvodu je vyžadován podpis
dealerské smlouvy ze strany dealera v přítomnosti zaměstnance distributora, který je povinen ověřit
totožnost osoby, která za dealera podepisuje. Podpis osoby podepisující za dealera je možno ověřit i
úředně. V takovém případě není vyžadována přítomnost zaměstnance distributora.
1.2Kupní smlouva
Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená
stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto
Obchodních podmínek.
1.3 Pracovní doba distributora
Kanceláře PO-PÁ 8:00 – 16:00
Sklad PO-PÁ 8:00 – 16:30
1.4 Dealer
Dealerem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem platného živnostenského
oprávnění k provozování činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej resp. velkoobchod,
specializovaný maloobchod, maloobchod smíšeným zbožím.
1.5 Kontakt dealera u distributora
Dealerovi je přidělen Primární kontakt – pracovník obchodního oddělení distributora. Úlohou Primárního
kontaktu je řešit požadavky dealera ve všech oblastech obchodu mezi dealerem a distributorem. Osoba
primárního kontaktu byla vybrána s přihlédnutím k zaměření dealera tak, aby časté požadavky řešila
osoba s maximální možnou znalostí v dané oblasti. Dealer je oprávněn požádat o změnu Primárního
kontaktu.
1.6 Dealerské ceny
Dealerské ceny jsou aktuální ceny pro dealera zakotvené v dealerské smlouvě. Distributor si vyhrazuje
právo na změnu dealerských cen. Dealerské ceny v distributorem evidovaných objednávkách dealera jsou
závazné.
1.7 Finanční podmínky
Objednávky vystavené musí obsahovat následující základní informace:
- přesnou adresu dealera
- kontaktní osobu dealera a telefonní kontakt
- způsob dodání a dodací adresu
- objednané zboží s kódy artiklů a počty kusů
V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré důležité informace (zmíněné
výše), aby se zamezilo jakýmkoli nedorozuměním při plnění objednávky.
1.8 Minimální hranice objednávky
Distributor definuje minimální hranici hodnoty objednávky pro bezplatné vyřízení na 4.000 Kč v prodejních
cenách bez DPH.
1.9/2.1 Doklady
1.9/2.1.1 Faktura
Na zboží objednané dealerem u distributora je vystavena faktura nebo dodací list, která v hlavičce
obsahuje veškeré zákonné náležitosti, referenci na objednávku dealera, způsob dopravy a jméno Primárního
kontaktu. Tělo faktury obsahuje položkový a oceněný soupis zakoupeného zboží nebo.
Zasílání faktur:
- faktura je zasílána dealerovi se zbožím – standardní
- faktura je zasílána dealerovi se zbožím, její kopie je odeslána na jinou definovanou adresu
- faktura není odeslána se zbožím, ale pouze na jinou definovanou adresu
1.9/2.1.2 Zálohová faktura
Na zboží objednané dealerem u distributora v režimu platba předem je vystavena zálohová faktura.
Úhrada zálohové faktury musí být připsána na účet distributora nejpozději sedmý den od data jejího
vystavení. V případě nedodržení této lhůty je zrušena rezervace zboží a stornována zálohová faktura.
1.9/2.1.3 Dobropis
- Zbožový dobropis – vystavuje se dealerovi v případě, že došlo k chybnému dodání zboží ze strany
distributora nebo bylo dodáno vadné či nekompletní zboží.
- Finanční dobropis - vystavuje se v případě dodatečných slev v rámci marketingových akcí
vyhlášených distributorem a za předpokladu splnění požadovaných kritérií na dodatečnou slevu.
1.9/2.1.4 Reklamační formulář
Reklamační formulář slouží k identifikaci vrácené zásilky nebo reklamace dealera na zboží, které bylo
dodáno distributorem. Při reklamaci je povinností dealera vyplnit žádost o reklamaci produktu. Žádost
musí obsahovat odběratele, datum, číslo nákupního dokladu, typ reklamovaného zboží , počet a detailní
popis závady.
2 Informace
2.1 Telefonické informace
Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní
informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi distributorem a dealerem je možno získat
prostřednictvím Primárního kontaktu dealera nebo na příslušném oddělení distributora.
2.2 Informace o dealerovi
Informace o dealerovi a pracovnících dealera jsou uvedeny v dealerské smlouvě. Dealer je povinen tyto
informace udržovat tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. O podstatných změnách je Dealer povinen
informovat distributora.
3 Postup při nákupu zboží
3.1 Objednávka
Dealer objedná zboží u distributora. V případě, že objednávka nepřesáhne svou velikostí minimální hranici
pro bezplatné vyřízení, účtuje distributor dealerovi částku smluvenou s partnerskou přepravní službou v
Kč bez DPH za zpracování a vyřízení objednávky.
3.2 Zpracování objednávky
Objednávky zaslané faxem či e-mail do 12:00 jsou zpracovány tentýž den, objednávky přijaté později se
zpracovávají následující pracovní den.
3.3 Zrušení objednávky
V případě, že dealer je nucen zrušit objednávku u distributora, musí tak učinit faxem, poštou nebo
e-mailem. Distributor si vyhrazuje právo na penále ve výši 10 % z finančního objemu objednávky v případě,
že ke zrušení dojde později než v 15:00h v den objednání.
3.4 Dodání zboží
Zboží může být doručeno rozdělené do více dílčích dodávek dle dostupnosti jednotlivých položek
objednávky na skladě distributora. Druhé a další dílčí dodávky, ve dnech následujících po expedici první
dílčí dodávky, budou dopraveny způsobem Doprava standard(nad 4000 Kč bez DPH zdarma), pokud se
dealer se svým primárním kontaktem nedohodne jinak.
3.5 Dodávka prostřednictvím dopravce
Doprava standard - Zboží je dodáno dopravcem do 18:00 druhého pracovního dne po expedici ze skladu
distributora na dodací adresu uvedenou dealerem na objednávce. Doprava zboží je hrazena dielerem.
Dodávka na dobírku - Dealer, kterému nebyl poskytnut kredit limit nebo který nemá dostatek volného
kredit limitu pro odběr zboží, může využít možnost úhrady zboží hotově při převzetí – tzv. na dobírku.
Maximální hodnota takto hrazené dodávky je omezena na 250.000 Kč s DPH.
3.6 Expresní odběr na skladě
V naléhavých případech je možné zboží osobně vyzvednout přímo na skladě distributora- Zboží určené k
expresnímu odběru je v okamžiku dostupnosti jednotlivých položek připraveno na skladě a dealer o tomto
faktu dostává informaci telefonem pokud o to požádá. Osoba, která odebírá zboží je povinna prokázat
totožnost občanským průkazem nebo pasem a oprávněnost k odběru zboží platnou plnou mocí.
3.7 Převzetí dodávky
Dealer je povinen zkontrolovat stav dodávky a reklamace na nesouhlas mezi přiloženým dokladem a
faktickým stavem (počtem) zboží je možné uplatnit nejpozději do 24 hod od doručení. Při osobním
převzetí dodávky na skladě distributora dealer kontroluje věcný stav dodávky vůči dodacímu listu. Pokud
obsah dodávky neodpovídá dodacímu listu, je dealer povinen dodávku odmítnout jako celek. Při převzetí
dodávky doručené dopravcem je dealer povinen zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud
údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen originální obal zboží nebo je porušena originální polepovací
páska distributora na obalu, je tuto skutečnost dealer povinen uvést do poznámky na přepravní list
dopravce nebo dodávku odmítnout jako celek. Dealer je povinen následně zkontrolovat i věcný obsah
zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je dealer povinen
uvést na přepravním listu nebo jeho příloze rozdíly oproti dodacímu listu a nechat si tuto skutečnost
potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je dealer povinen odmítnout dodávku jako celek.
3.8 Vrácení zboží
Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, dealer je oprávněn zboží zaslat
nepoškozené a kompletní zpět tak, aby nejpozději do 2 pracovních dnů bylo přijato na skladě distributora.
Na vrácené zboží distributor vystaví do 5 pracovních dnů od data přijetí zboží dobropis. Pokud zboží není
vráceno ve lhůtě, je vráceno poškozené nebo rozbalené, vyhrazuje si distributor právo jej nepřijmout nebo
účtovat vzniklé náklady a storno poplatek 10% z ceny vráceného zboží.
4 Platební styk
4.1 Úhrada zboží
4.1.2 Platba v hotovosti
Při odběru zboží na skladě je možné úhradu provést v hotovosti. Dealer obdrží společně s náležitostmi
dodávky i příslušný doklad.
4.1.3 Platba v hotovosti dopravci
Zboží, které je objednáno na dobírku je dealer povinen uhradit v hotovosti dopravci. Informace o tomto
způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Tento doklad slouží zároveň
jako doklad o zaplacení faktury distributorovi.
4.1.4 Platba po dodání zboží
Při expedici zboží je dealerovi vystavena faktura se splatností, která mu přísluší.
4.2.1Úhrada dobropisu
Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými fakturami. Návrh zápočtu
podává distributor nebo dealer. Úhrada dobropisu se neprovádí automaticky, ale na základě písemné
žádosti (i prostřednictvím e-mailu) dealera na finanční oddělení – kredit kontroling distributora; úhrada
však bude provedena pouze v případě, že distributor nemá vůči dealerovi pohledávky po splatnosti.
Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.
5 Reklamace
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené přímo u distributora.
5.1 Typy reklamací
- závady na zboží /- chybné dodávky /- vrácení zboží /- ostatní typy vrácení zboží
5.2 Žádost o reklamaci
Žádost o reklamaci je dostupná u Primárního kontaktu. Distributor si vyhrazuje právo dealerem
preferovaný způsob změnit.
5.3 Předání reklamovaného zboží
Reklamované zboží je dealer povinen doručit na adresu distributorova centrálního skladu.(Adresa:
Logistický areal Lhota u Stříbra, 34901 Lhota)Náklady na doručení reklamovaného zboží distributorovi
nese dealer. V případě, že reklamované zboží nebude doručeno nejpozději do 10 kalendářních dní od data
oznámení distributorem, vyhrazuje si distributor právo danou reklamaci ukončit. Zboží je nutné doručit
v originálním balení včetně veškerého příslušenství a s řádně vyplněným formulářem. V případě, že zásilka
nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude na náklady dealera zaslána zpět.
5.4 Záruční lhůta
Standardní záruka na produkty prodávané distributorem je 12 měsíců. Distributor se zavazuje dodržovat
záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba se počítá od data vystavení dodacího listu.
5.5 Reklamace zboží v záruce
Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné
zboží je zasláno na náklady distributora zpět dealerovi. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je
distributor povinen vystavit dealerovi dobropis ve výši aktuální nákupní ceny ekvivalentního produktu, či
produktu, který je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu. Vlastníkem reklamovaného zboží je
po vystavení dobropisu distributor. Lhůta na vyřešení reklamace jedním z výše uvedených postupů je 30
kalendářních dnů od data přijetí reklamace na sklad.
5.6 Opravy zboží po záruce
Pozáruční reklamace se provádí za úplatu. Dealer bude písemně informován o předpokládané ceně
opravy, akceptací této ceny se zavazuje uhradit fakturu za opravu zboží až do výše předpokládané ceny.
Distributor si vyhrazuje právo požadavek na opravu zboží po uplynutí záruční lhůty odmítnout